วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

{ทำทุกอย่างให้เเป็นของแท้!!} Activate Windows XP, Vista, 7, 8, 10 และ Office 2010, 2013, 2016 อย่างง่ายๆ ด้วย ConsoleAct 1.0.71 จิ๋วแต่แจ๋ว ไม่ต้องใช้ .Net Framework

{ทำทุกอย่างใหเเป็นของแท้!!} 

Activate Windows XP, Vista, 7, 8, 10 และ Office 2010, 2013, 2016 อย่างง่ายๆ ด้วย ConsoleAct 1.0.71 จิ๋วแต่แจ๋ว ไม่ต้องใช้ .Net Framework 

         ConsoleAct Portable

                      System requirements: 
                         —————————————————————————————————
 Windows XP, Windows Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 
2012 R2, 2016, Office 2010/2013/2016/2019 Volume editions. 
**** Program does NOT require any version .NET Framework. ****

          Additional startup parameters (keys):
                         —————————————————————————————————
/win=act - Run program in hidden mode, activate Windows and exit the program.
/ofs=act - Run program in hidden mode, activate Office and exit the program.
/wingvlk - Run program in hidden mode, install Windows Key and exit the program.
/ofsgvlk - Run program in hidden mode, install Office Key and exit the program.
/taskwin - Create reactivation task Windows
/taskofs - Create reactivation task Office

/ru | /en -The program will be launched on Russian (English) interfaceก่อนใช้งานโปรแกรมกรุณาปิดแอนตี้ไวรัสทุกตัวก่อนนะครับ 

1 ความคิดเห็น: