วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ใหม่ร้อนๆ! [* 3D - BD Full Rip *] X-Men: Days Of Future Past 3D (2014) | X-เม็น: สงครามวันพิฆาตกู้อนาคต [Sound&Sub:Th/Eng]DISC INFO:
Disc Title:     X-Men Days of Future Past 3D
Disc Size:      47 103 395 414 bytes
Protection:     BD+
BD-Java:        Yes
Extras:         Blu-ray 3D
BDInfo:         0.5.8


PLAYLIST REPORT:
Name:                   00800.MPLS
Length:                 2:11:35.345 (h:m:s.ms)
Size:                   45 262 749 696 bytes
Total Bitrate:          45,86 Mbps


VIDEO:
Codec                   Bitrate             Des--cription    
-----                   -------             -----------    
MPEG-4 AVC Video        23968 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
MPEG-4 MVC Video        9638 kbps


AUDIO:
Codec                           Language        Bitrate         Des--cription    
-----                           --------        -------         -----------    
DTS-HD Master Audio             English         5490 kbps       7.1 / 48 kHz / 5490 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1-ES / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             French          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             Portuguese      448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
DTS Audio                       Russian         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Dolby Digital Audio             Thai            448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             Ukrainian       448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps


SUBTITLES:
Codec                           Language        Bitrate         Des--cription    
-----                           --------        -------         -----------    
Presentation Graphics           English         32,788 kbps                    
Presentation Graphics           Spanish         25,639 kbps                    
Presentation Graphics           French          0,533 kbps                      
Presentation Graphics           Danish          24,505 kbps                    
Presentation Graphics           Finnish         21,647 kbps                    
Presentation Graphics           Norwegian       24,179 kbps                    
Presentation Graphics           Portuguese      21,865 kbps                    
Presentation Graphics           Russian         25,613 kbps                    
Presentation Graphics           Swedish         24,793 kbps                    
Presentation Graphics           Estonian        24,499 kbps                    
Presentation Graphics           Korean          17,104 kbps                    
Presentation Graphics           Latvian         24,202 kbps                    
Presentation Graphics           Lithuanian      24,209 kbps                    
Presentation Graphics           Thai            19,854 kbps                    
Presentation Graphics           Ukrainian       25,356 kbps                    
Presentation Graphics           English         0,389 kbps         


FILES:
Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate  
----            -------         ------          ----            -------------  
00500.SSIF      0:00:00.000     2:11:35.345     45 262 749 696  45 863   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น