วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

X-Men Evolution Season 1 [DVD5][Master]-[Soundtrack บรรยายไทย]

 


DVD 4 แผ่นจบซีซั่น 1 ครับ ( เสียง :อังกฤษ )( บรรยาย :อังกฤษ :ไทย )

Season one

The first season introduces the core characters and lays the foundations for future story lines. Professor X, Cyclops, Wolverine, Storm and Jean Grey make up the original X-Men. As the season develops, the ranks of the X-Men are bolstered by the appearance of Nightcrawler in the first episode,[2] Shadowcat in the second, Spyke in the fifth, and Rogue (who originally joins the Brotherhood in the fourth episode) in the third. In the later episodes of this season, Nightcrawler discovers the identity of his birth mother, Wolverine finds answers to his past, Rogue switches sides to join the X-Men and Xavier s half-brother, Juggernaut, is released from his prison.

Confrontations are typically with the Brotherhood, who vie for new recruits with the X-Men over the course of the season. Toad is the first to be introduced, followed by Avalanche, Blob and Quicksilver. The Brotherhood, led by Mystique, are in fact being directed by a higher power, the identity of whom was "revealed" in the two-part season finale as being Magneto. After Cyclops discovers that his brother Alex actually survived the plane crash that killed their parents, they are both taken by Magneto into his "sanctuary" on Asteroid M. Magneto captures several X-Men and Brotherhood members in an attempt to amplify their mutant abilities and remove their emotions. The Brotherhood and X-Men show up leaving Magneto and Mystique trapped on the asteroid. Asteroid M is destroyed by Scott and Alex Summers, but not before two metal spheres fly from the exploding asteroid.

1 ความคิดเห็น: