วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[เกาหลี 18+][Mini HD] Gyeulhoneui Giwon (2013) 720p [Soundtrack ไม่มีบรรยาย]    


::Synopsis::

          Gimseonae working in AIDS Research Institute, working in daettalbang shares rose, hanseongae therapist . SEX sexual counseling is to give the bachelor own junior said seonae be responsible for the hypnotic treatment.  Seonae erotic hypnosis in the treatment of "AIDS" to hear the story  the shocking and ...Men? ? " Worms are all the dirty things that need to be cleaned , so ... no ... " said a man should tremble value , relative even to hate . 
Seonae to treat this property in the club now has a sexual encounter and intentionally makes physical contact . Difficult to afford for the Americas for property and marriage , forced oral sex , daettalbang work in every day for a living , day after day goes in there .
I live in my house is the property of the Americas had lied to go home on a proposal that did not upset the usual seonae contact contact us. Seonae lived alone in a country house in the Americas , which housed as a favor to allow the ....
Seonae learned for the first time in the club man ! America is not rejected in favor of a boyfriend ! And bakjaesan ! The three men begins a dangerous relationship ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น